Vše, co potřebujete
pro správnou cenu svých produktů

Whatever your pricing strategy, Disivo will make sure that you achieve.

YOUR SOLUTION FOR

Cost-plus Based Pricing

Segments where you target the margins
 • Easy option of setting price ranges
 • Set your portfolio segmentation to your requirements
 • Fast adaptation of various strategies
 • Quick and easy setup and maintenance of RRPs (recommended retail prices)
 • Ideal for Product Manager's interventions and manual corrections
YOUR SOLUTION FOR

Competitor Based Pricing

Competitive segments
 • Competitor's price monitoring and evaluation
 • Strategies focused on increasing margins and market share
 • Minimum margins monitoring
 • Possibility of organizing competitors by a category or their brand
YOUR SOLUTION FOR

Value Based Pricing

No competition segments
 • Pricing strategy based on stock levels and sales volumes
 • A smart model for selling stock lagers
 • Effective monitoring of turnover, profit, margins, orders and other sales metrics
 • Option of setting different strategies according to the day of the week
YOUR SOLUTION FOR

Fully automated optimization

Disivo pricing model

Cenový model, který automaticky hledá optimální cenu s cílem maximalizovat zisk. Vytvořili jsme jej přímo na míru pro svět e-commerce. Model je založený na elasticitě poptávky a bayesovské statistice.

Model sám testuje a vyhodnocuje jednotlivé cenové hladiny. Přitom respektuje cenové limity, které mu nastavíte. Je ideální jak pro top segmenty, tak i pro celé long-tail (málo prodávané) kategorie.

Implementation made easy

The usual implementation process takes 2 to 3 weeks. Disivo uses inputs that most e-shops already have at their disposal.
1. Integrate
Pro start spolupráce stačí produktový feed a data z Google Analytics. Zároveň podporujeme další datové vstupy. Data o produktech, jejich parametrech, prodejích, případně i ceny konkurence. Podporujeme i vlastní typy dat.
2. Configure
Rozdělte si vaše portfolio do segmentů podle výrobců, kategorií nebo vlastních parametrů. Pro každý segment si vyberete vhodnou cenovou strategii. V případě potřeby změn dokážete vše přenastavit na pár kliknutí.
3. Reprice automatically
Zautomatizujte celý proces přeceňovaní, ať už potřebujete přeceňovat každé dvě hodiny, nebo párkrát za týden. Modifikujte si podobu exportu. Automatické detekce anomálií vám poskytnou jistotu správného přecenění.
PRICE AUTOMATION

Save more than 40 hours a month

Manual repricing is inefficient and prone to human error. Product managers can, on average, optimally manage only 1-5 % of their product portfolio. Thanks to an overview of pricing and overall automation, you save more than 40 hours per product manager per month, and you can be sure that every product is taken care of. save more than 40 hours per month for every product manager, and you can be sure that every product is taken care of.
 
100% TRANSPARENT PRICING

Insightful repricing

Přehlednost je v oblasti cenotvorby klíčová. Produktoví manažeři potřebují mít jistotu, že dělají správná rozhodnutí. Proto v každém okamžiku víte, co a proč se s vaším produktem děje. Vše je transparentně v přehledném uživatelském prostředí. Bez pomoci IT vytvoříte, nastavíte a upravíte všechny segmenty a strategie.
 
A FLEXIBLE SYSTEM TAILORED TO FIT YOUR NEEDS

Combine standard pre-set strategies with your own

In Disivo, you will find typical segments, a set of price settings, conditions, and strategy templates. However, you can also import any number and type of your data into Disivo, which enables you to build your own segments and strategies.
 

Additional price management tools

Manage all pricing in one place, with additional tools tailored to your e-commerce pricing needs.

 

Strategy evaluation

Evaluate which strategies work for you and which ones need adjusting. Monitor your competitor's positioning – everything is displayed clearly in organized and customizable dashboards.

Special price and limited time offers

Fix your prices during your special offers and marketing campaigns.

Rounding

Thanks to the advanced settings of rounding, you can follow your e-shop’s strategy as regards your final prices.

Opportunities in context

Data in context allows you to better manage and optimize pricing and improve the relationship with your suppliers. 

Results overview

When you change your strategy, you have immediate information about its impact on your prices. 

Approval process

With manual approval, you get absolute control over the repricing outputs. You can also fully automate the whole process.

Choose your repricing time

Choose the ideal time to reprice your products, a time that suits your needs and processes – export data up to 24 times a day.

Your own reports

Import simple .csv exports, which you can freely modify according to the needs of your ERP/online store.

Sophisticated onboarding process

We will make sure that you and your product managers are confident in using Disivo. Along with the solution, you will also get a dedicated account manager who will be happy to assist you. 
 

Do you want to know how to improve your pricing strategy?

Get in touch. Describe your current pricing strategy and tell us what you like and dislike about your pricing routine.

We will help you find the best solution and strategy based on your needs. With us, you will get not only a solution but also our know-how.