Report: 28 aktuálních e-commerce trendů

Průzkum mezi českými e-shopy byl realizován na přelomu ledna a února 2021. Zmapovali jsme názory 35 zástupců středních a velkých českých e-shopů a přinášíme shrnutí toho, jaký dopad měla koronavirová krize na jejich podnikání, jakým problémům čelili a jak se změnilo jejich strategické plánování pro rok 2021. 

Covid-19 způsobil na trhu obrovskou externalitu. Respondenti se obecně shodují, že se jedná o jednorázový výkyv, který pomohl většině e-shopů dramaticky zvýšit tržby a ziskovost (přes 90 % e-shopů hlásí zvýšení tržeb a zisku), ale také zatížil logistické a odběratelské řetězce. Díky velkému růstu se většina e-shopů chystá na významné investice nejen do interních procesů, ale i do marketingu. Můžeme tak očekávat další růst konkurenčnosti trhu a zvýšení marketingových nákladů.

Ze strategické části výzkumu vyplynulo, že e-shopy subjektivně vnímají čím dál vyšší konkurenci. Přesto většina z nich investuje spíše do přímého prodeje místo většího soustředění se na budování vlastního brandu. Trend důrazu na přímou prodejnost (oproti budování vlastní značky) potvrzuje fakt, že jen třetina e-shopů neuvažuje o vstupu na marketplace. 

V oblasti technologií se e-shopy rozhlíží po tom, co by jim mohlo pomoci zvýšit jejich ziskovost nebo zlepšit procesy. Ať je to oblast cenotvorby, kde sledujeme trend opouštění zastaralého naceňování jen dle nákladů, tak i oblast datové analytiky. Přes polovina respondentů plánuje investici do datových nástrojů, marketingové automatizace, platebních systémů a order management systémů. Ve výzkumu jsme se ptali i na exotičtější technologie – ty však zatím zůstávají mimo zájem e-shopů.

Z původních 21 trendů jsme se dostali na 28 a vzhledem k rozsahu jsme upustili od záměru série několika blogpostů a vytvořili souhrnou pdf zprávu, kterou si můžete stáhnout na konci tohoto článku. Pokud máte k dispozici jen pár minut, přečtěte si nejdůležitější trendy níže.

Vliv pandemie na úspěch

Téměř 90 % respondentů uvedlo, že se jejich tržby zvýšily, přičemž více než dvěma třetinám vzrostly alespoň o 25 %. Jak s tímto dramatickým nárůstem kalkulovat do budoucna? 

Mnozí respondenti se shodli na tom, že se nejedná o nový standard, ale o neobvyklý výkyv. Ze statistického hlediska považují za rozumnější nebrat rok 2020 příliš do úvahy. Na druhou stranu, jak vyplyne z další částí výzkumu, e-shopy chystají v roce 2021 investice do svých procesů a marketingu ve snaze se co nejvíc udržet v tempu růstu předchozího roku.

Jak se v tržbách projevil vliv lockdownu v posledním kvartálu oproti předchozímu roku?

Soustředění na příjmy i zisk

I ve chvílích výrazného odklonění od „normálu“ se většina respondentů stále zaměřuje na zvyšování obojího – ziskovosti i příjmů. Pouze nepatrná část z nich upřednostňuje růst příjmů nad ziskovostí. 

E-shopy podle všeho chtějí využít úspěšný rok a zvýšit investice do svého podnikání. Můžeme tak očekávat lepší technologie, procesy, ale i další zvýšení nákladů na reklamu.

Největší zhodnocení vlastních investic pak respondenti vidí v PPC kampaních a organickém vyhledávání. Oba tyto marketingové kanály mají přibližně třetinovou sílu. Poslední třetina zastupuje ostatní zbylé kanály, kde dominanci mají newslettery a sociální média. Display reklama, affiliate reklama, off-line reklama a další už mají jen minimální váhu.

Co bude pro vaši společnost v roce 2021 důležitější: růst zisku nebo růst obratu a tržního podílu?

Personalizace je správnou cestou 

Prostředí české e-commerce je vysoce konkurenční. A většina respondentů tuto veřejně známou informaci jen potvrdila. V této souvislosti tedy vyvstává otázka, kde hledat nové možnosti úspěchu. 

Jednou z cest se zdá být marketplaces, které nabízejí značky, jako je Alza, Amazon, Mall, aj.). A pro téměř polovinu prodejců se opravdu jedná o zajímavý typ prodeje. Přesto je zde ale velký podíl těch, kteří tento typ prodeje zatím jen „z dálky pozorují“ nebo jej zcela přehlížejí. Stejně tak je zajímavé, že už velká část prodejců z marketplacu po vyzkoušení odešla.

Ani u Omnichannel strategie se nejedná o žádný radikální posun, přestože zavření kamenných poboček tomuto trendu může nahrávat. Pouze pětina on-line retailerů považuje tuto strategii za důležitou součást svého marketingu. Naprostá většina naznačuje spíše vlažný zájem. 

Překvapením pravděpodobně v době pandemie není, že společnosti se zaměřují na obchodní aktivaci zaručující rychlé výsledky než na dlouhodobé budování značky. To možná vysvětluje i fakt, že téměř polovina respondentů chce posílit investice do personalizace, dynamického obsahu a strategické cenotvorby.

Využijete v roce 2021 nástrojů pro strategickou cenotvorbu (Dynamic pricing)?

Neztratit zákazníka v posledním kroku

S personalizací samozřejmě souvisí zaměření na data a analytickou práci. Proto se také převážná většina prodejců bude věnovat efektivnějšímu vytěžování dat a propracovaným analýzám.

V době zvýšené zátěže na on-line prodej je také logické, že e-shopy chtějí implementovat či vylepšit stávající marketingovou automatizaci, díky které budou moci realizovat více činností za výrazně kratší dobu a současně dosáhnout vyšších výnosů. 

S rozšířením cílových skupin také přesná polovina prodejců cítí potenciál ve zlepšení platebního komfortu. Platby a platební systémy mají výrazný dopad na celkový obchod. Je pravděpodobně vůbec nejhorší přijít o zákazníky v posledním kroku nákupu. A mnoho on-line obchodníků chce také vylepšovat systémy pro správu objednávek (OMS) a produktové feedy. 

Naopak nevelkému zájmu se těší nasazování či vylepšování technologií, jako jsou Technologie správy informací o produktu (PIM), Progresivní webové aplikace (PWA), Rozšířená a virtuální realita. 

Už méně překvapí, že e-shopy s milionovými obraty se výrazně přiklání k vlastnímu vývoji technologií a využívá custom řešení platforem pro svůj e-shop, případně jejich obchody běží na open-source platformách a frameworcích typu Magento, Prestashop nebo Shopsys. 

Chystáte se v roce 2021 implementovat, vylepšit nebo úplně přestat využívat vybranou technologii? (Analytika a data)

Stane se rok 2020 normálem? 

Rok 2020 ukázal, jak turbulentní je odvětví vzhledem k masivním změnám, které online maloobchodníci zažili kvůli pandemii. V budoucnu se e-commerce může rychle vyvíjet způsoby, které nemůžeme očekávat. Ale se správnými informacemi, přípravou a rychlostí je možné nejen přežít, ale také prospívat.

Celou zprávu můžete stáhnout zde:

Další články

Leave a Comment

logo@2x

US offices:
44 Tehama St., San Francisco, CA, 94105
+1 831 313 6295
info@disivo.com

EU offices:
Zlatnická 12, Prague, Czech Republic, 110 00
Smetanova 19, Brno, Czech Republic, 602 00
+420 721 644 508
info@disivo.com

Privacy policy | Terms of use | Impressum
© Disivo s.r.o. | 2024